Дорноговь аймгийн эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комисс “Нүүдлийн хурал” зохион байгуулж байна.


Тус суманд Дорноговь аймгийн эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комисс 2018 оны 9 дүгээр сарын 06,07-ны өдрүүдэд ирж ажиллалаа. 2018 оны 09 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа дуусч буй иргэдийн сунгалтыг нүүдлийн хурлын комисс орон нутагт ирж хийснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй    иргэдийн  аймагруу  групп сунгалт хийлгэхээр  явах цаг хугацаа, зардлыг хэмнэсэн  ач холбогдолтой ажил боллоо. Энэхүү хурлаар 56 иргэний группыг сунгаж, 6 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг шинээр тогтоолоо.

Мөн комисс байгууллагын удирдлага, нийгмийн ажилтан, эмч нарт “Эмнэлэг, хөдөлмөр магадлал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, тус суманд үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй байгууллагыг шалгарууллаа. Үүнд: “Ургах наран” цэцэрлэг,   “НААҮОНӨ” ХХК, Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулиуд тодорлоо. “НААҮОНӨ” ХХК  нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 8 иргэнийг ажлын байраар хангасан. Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох  орчинг бүрдүүлсэн. Ургах наран цэцэрлэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай ангийг нээн ажиллуулж байна.   Дээрх байгууллагуудын жишгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлэхийг нийт албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд уриалж байна.

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.