“Соёл спортын цогцолбор”


Тус суманд 2013 онд 5,8 тэрбум төгрөгийн 700 хүний суудалтай соёл спортын төвийн барилгын ажлыг "Фронт Гейт" ХХК эхлүүлсэн боловч барилгын ажил 2,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 30 хувьтай хийгдээд зогссоноор царцаагдсан барилгын жагсаалтад орж барилгын ажлын тендер шалгаруулалт болон гүйцэтгэгч компанийг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байна. 
УИХ-ын гишүүн Б. Дэлгэрсайхан болон аймаг, сумын орон нутгийн удирдлагуудын хөөцөлдсөний үр дүнгээр тухайн барилгын ажлын үлдэгдэл 3 тэрбум 84 сая 900 мянган төгрөгийн санхүүжилтээр 500 хүний суудалтай “Соёл спортын цогцолбор” барилгын ажлыг эхлүүлээд байна. Тус барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Гантулга трейд" ХХК ажиллаж , барилгын ажил 30 хувьтай байгаа бөгөөд 2018 ондоо багтаан ашиглалтад оруулахаар төлөвлөөд байна.

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.