Онцгой байдлын ерөнхий газраас Дорноговь аймагт зохион байгуулах Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2017 оны 11-р сарын 09-11-ний өдрүүдэд болно


Сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулах ОБЕГ-ын ажлын хэсэг Дорноговь аймаг Замын-Үүд суманд 2017 оны 11 дүгээр сар 03-ны өдөр ажиллаж сумын Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүрээнд гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдлын үзлэг, шалгалтыг явууллаа.

 

Тус суманд үүсээд буй Замын-Үүд сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн 3-р ангийн сурагч Дашдулам овогтой Сэржмядаг нь 2017 оны 11-р сарын 02-ны өдөр хичээлдээ явахаар гэрээсээ гараад сураггүй алга болсон тул Замын-Үүд сумын Засаг даргаар ахлуулсан онцгой комиссын ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 11-р сарын 02-ны өдрийн 22 цагаас эхлэн “ЭРЭН ХАЙХ” ажиллагаанд дайчлан, эрлийг сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа ажлыг цааш үргэлжлүүлэн зохион байгуулж ажиллах үүргийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяр үүрэг болгов.

 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог бүрэн хангах, дадлага сургуулиудад иргэдийг татан оролцуулах, бүх шатны Засаг дарга, аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшгийн менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах, харилцан ажиллагааг жигдрүүлэх, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ юм.

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТАСАГ

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.