Утасны жагсаалт


НЭРС АЛБАН ТУШААЛ АЖЛЫН УТАС ГАР АЖЛЫН   
1. Н.Алдарбаяр Засаг дарга  

99023484

96663484

 
2, О.Үүрцайх Засаг даргын орлогч  70527877 96016046  
3. Б.Батдулам Тамгын газрын дарга 70527999 96668995  

Нийгмийн бодлогын тасаг 

 
4 С. Оюунчимэг Нийгмийн бодлогын тасгийн дарга 96860609 96860609  
5 Э.Саранцэцэг Боловсрол соёл хариуцсан мэргэжилтэн 91911582 91911582  
6 Н.Төрбадрах  Соёлын ажилтан 96631996 96631996  
7 П.Бүрэнтэгш  Соёлын ажилтан 96664502 96664502  

Багийн ажлын алба

 
8 Б.Хүрэлбаяр  1-р багийн засаг дарга 99101592 99101592  
9 Э.Одонцэцэг  Бүртгэл мэдээллийн ажилтан:  96098386 96098386  
10 Г.Баттөр  2- багийн засаг дарга 96454668 96454668  
11 Г.Цэцэгдэлгэр  Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 96683864 96683864  
12 Н.Дунгармаа  3-р багийн Засаг дарга 96505544 96505544  
13 Б.Мөнхцэцэг Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 96606365 96606365  
14 Н.Ганболд  Сүлд багийн Засаг дарга 95889919 95889919  
15 Отгончимэг Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 96621793 96621793  
16 Ө.Хүрэлбаатар  Борхойн багийн Засаг дарга 94414160 94414160  
   

                                 Хөгжлийн бодлогын тасаг

 
17 Ж.Бат-Оргил  Хөгжлийн тасгийн дарга 91020011 91020011  
18 Б.Нямжаргал  Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний мэргэжилтэн 96645364 96645364  
19 С.Энхтайван  Эдийн засаг төлөвлөлт, статистик хариуцсан мэргэжилтэн 96047007 96047007  
20 Т.Уранчимэг  Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 96447707 96447707  
21 Ч.Энхбаатар  Газрын даамал 91111692 91111692  

Төрийн захиргаа, дотоод хяналтын тасаг

 
22

 Г.Гантогтох 

Төрийн захиргаа дотоод хяналтын тасгийн дарга 91914189 91914189   
23 А.Номинцэцэг  Хууль зүйн мэргэжилтэн 96369393 96369393  
24 Б.Баярхүү Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн  96661772  96661772  
25 Б.Баярцэцэг Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн 99330135 99330135  
26 З.Чулуунчимэг  Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 96673354 96673354  
27 Э.Эрдэнэ-Уул  Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 99102695 99102695  

Мал үржлийн тасаг 

 
28 Ч.Баасансүрэн  Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга 96634485 96634485  
29 Б.Ууганжаргал Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн 91565747 91565747  

Санхүү, Төрийн сангийн тасаг 

 
30 Ш.Сувд-Эрдэнэ  Төрийн сангийн тасгийн дарга 96230691 96230691  
31 Н.Хишигдорж  Төрийн сангийн мэргэжилтэн 99551799 99551799  
32 Б.Чулуунцэцэг  Ерөнхий нягтлан бодогч 99127043 99127043  
33 Ч.Азжаргал  Тооцооны нягтлан бодогч  96960489 96960489  
34 Б.Долгормаа  Нярав: 96000194 96000194  
35 Н.Гандулам  Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 880169373 880169373  

 

 

 

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.