Хууль зүй дотоод хяналтын тасаг


Төрийн бодлого шийдвэр, Аймаг, Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангуулах, Нутгийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн шийдвэрийн хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянах, Сумын Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа,  эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, байгууллагын архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, төсөвт байгууллагуудыг архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хэвлэл, мэдээллийн технологийн үндсэн чиг үүргийг тус тус гүйцэтгэнэ. 

1.      Төрийн захиргаа дотоод хяналтын тасгийн дарга: Т.Сайнбаяр 99175476

2.      Хууль зүйн мэргэжилтэн: А.Номинцэцэг 96369393

3.      Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн: Б.Баярхүү 96661772

4.      Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн: М.Мэгзэр 96663968

5.      Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн: З.Чулуунчимэг 96673354

6.      Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн: С.Энхтайван 96047007

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.