Санхүү төрийн сангийн тасаг


Сумын төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хувиарлалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.

  1.    Төрийн сангийн тасгийн дарга: Ш.Сувд-Эрдэнэ 96230691
  2.    Төрийн сангийн мэргэжилтэн: Н.Хишигдорж 99551799
  3.    Ерөнхий нягтлан бодогч. Ч.Азжаргал 86040489
  4.    Касс, тооцооны нярав: Т.Бямбаа 88072892
  5.    Аж ахуйн нярав: Д.Пүрэвжав 86148448

 

© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.