• 2017-07-25

    Замын-Үүд сум, хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болно

    Замын-Үүд сум, хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болно
    дэлгэрэнгүй...
© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.