© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.